Saga Furs sålde nästan 700 000 räv- och finnsjubbskinn

Saga Furs Oyj, börsmeddelande 9.6.2018 kl. 19.00

Försäljningen av räv- och finnsjubbskinn vid Saga Furs Oyj:s juniauktion avslutades i dag. Vid auktionen bjöds ut drygt 700 000 Saga®- rävskinn och 35 000 Saga®- finnsjubbskinn. Av rävskinnen såldes över 90 procent och av finnsjubbskinnen över 80 procent. Ca 450 köpare från samtliga huvudmarknadsområden deltar i auktionen.

Dagens utbud på 550 000 Saga®-blårävskinn såldes till nästan 100 procent. Prisnivån sjönk en aning jämfört med marsauktionen och medelpriset var 61 euro. Det rådde aktiv konkurrens och Kina dominerade inköpen med stöd av Korea, Turkiet och modeindustrin i Europa. Blue Shadow- rävskinnen såldes till 100 procent till stabila prisnivåer jämfört med marsauktionen.

”De osålda lagren i Kina påverkar fortfarande efterfrågan, antalet köpare som deltar i auktionerna och priserna. Trots det utmanande marknadsläget var rävskinnens försäljningsresultat förhållandevis bra. De höga försäljningsprocenterna var positiva, men skinnens prisnivå understiger fortfarande klart produktionskostnaderna”, säger verkställande direktör Pertti Fallenius.

Auktionen fortsätter i morgon med försäljning av minkskinn och avslutas fredagen den 15.6.2018, då bolaget även publicerar ett börsmeddelande om hela auktionen.

Tilläggsinformation:
Modeaffärsverksamhetsdirektör Tia Matthews, tel. 040 802 0878

www.sagafurs.com