Saga Furs’ septemberauktion inleds på fredagen – pälsens miljövänlighet väcker intresse

Saga Furs Oyj pressmeddelande 13.9.2018

Saga Furs’ septemberauktion inleds i Vanda fredagen den 14.9.2018. Ungefär 300 köpare från samtliga huvudmarknadsområden, dvs. Kina, Ryssland, Sydkorea och de viktigaste modemarknaderna i Europa, väntas delta i auktionen. Utbuden omfattar ca 1,6 miljoner Saga®– minkskinn samt 600 000 Saga®– rävskinn och 40 000 Saga®– finnsjubbskinn. Dessutom bjuds ut Karakul-lammskinn. Auktionen avslutas tisdagen den 18.9.

Saga Furs har under sin 80-åriga historia utvecklats till världens mest tillförlitliga pälsauktionsbolag och föregångare inom etisk pälsdjursuppfödning. Även pälsens miljövänlighet blir en allt viktigare faktor då modeskapare vill använda naturmaterial. Miljövänligheten betonas t.ex. av kläddesignern Anna Ruohonen, som visar upp sin nya kollektion på Habitare Pro-mässan torsdagen den 13.9.2018. Man kan följa med lanseringen av Ruohonens kollektion på Saga Furs’ Instagram-konto.

För Ruohonen var det ett medvetet val att välja päls som material eftersom hon vill främja bionedbrytbara naturmaterial. ” Att använda naturmaterial är enligt min åsikt ett sätt att bli kvitt syntetfibrer och mikroplaster som förstör miljön. Att i kollektionen inkludera naturmaterialet päls är en fortsättning på tankegången om hållbar utveckling”, berättar designern Anna Ruohonen. I höstens kollektion används päls i accessoarerna, och kollektionens pälsskinn är till 100% certifierade och kommer från finska, ansvarsfulla pälsfarmer.

”Ansvarsfullhet blir alltmer betydande i framtiden. De finska pälsfarmerna och Saga Furs förutsätts vidta tydliga åtgärder för att säkra djurens välfärd. Det är tack vare certifiering och transparens som modeskaparna specifikt vill använda finska pälsskinn”, säger verkställande direktör Pertti Fallenius.

Saga Furs publicerar ett börsmeddelande om auktionsförsäljningen under den avslutande auktionsdagen tisdagen den 18.9.2018. Bolaget rapporterar dessutom dagligen om försäljningsresultaten på sina hemsidor. Ett detaljerat försäljningsprogram finns på bolagets hemsidor under Auktioner.

Representanter för media är välkomna att följa med auktionen, och ombedes anmäla sig på förhand.


Tilläggsinformation och anmälningar:

Informationschef Tytti Kotipelto, tel. 040 511 5172, tytti.kotipelto@sagafurs.com