Saga Furs Auction

Saga Furs’ septemberauktion: Rapporter och börsmeddelanden

Dag 8: Börsmeddelanden 13.9.2022 kl. 19.45 

Saga Furs’ auktion – rekordhög septemberförsäljning

Saga Furs’ auktion som inleddes den 6.9 avslutades idag tisdagen den 13.9. Över 130 köpare deltog i auktionen, och majoriteten av inköpen riktades till bolagets huvudmarknadsområde Kina. Inköp gjordes även till Turkiet, Sydkorea, Grekland och den europeiska modeindustrin.

Minkutbuden vid auktionen omfattade 4,5 miljoner minkskinn varav 95% såldes, samt 560 000 räv- och finnsjubbskinn varav 65 % såldes. Värdet på auktionens förmedlingsförsäljning av 123 miljoner euro (9/2021: 59 miljoner euro), vilket gör den till den största septemberauktionen genom tiderna. Prisnivån på minkskinnen steg jämfört med juniauktionen, medan prisnivån på rävskinnen förblev stabil.

Efter septemberauktionen är värdet på förmedlingsförsäljningen under innevarande räkenskapsperiod 272 miljoner euro (under föregående räkenskapsperiod var värdet på förmedlingsförsäljningen 392 miljoner euro). Under räkenskapsperioden har bolaget sålt 8,2 miljoner mink-, 0,9 miljoner räv- och 0,1 miljoner finnsjubbskinn.

”Efter en trög säsongstart började minkförsäljningen ta fart i juni, och efterfrågan stärktes ytterligare i september. Tack vare detta steg hela säsongens minkförsäljning till samma nivå som under föregående säsong. Försäljningsresultaten för mink kan anses vara framgångsrika med hänsyn till de kraftiga coronarestriktioner som fortfarande är i kraft i Kina samt den allmänna osäkerheten i den globala ekonomin. Resultaten av rävauktionen var i linje med våra måttfulla förväntningar, då efterfrågan på räv inte har återhämtat sig lika bra som på mink”, säger Saga Furs’ verkställande direktör Markus Gotthardt.


Dag 8: Auktionsrapport 13.9.2022

Septemberauktionen avslutades idag med försäljningen av olika Cross-typers minkskinn.

 • Cross-utbudet, som mest bestod av low-grades och breeders, såldes till 95% till starka priser
 • De största inköpen gjordes i dag till Kina, med ett visst stöd från sydkoreanska och grekiska köpare

Vid minkauktionen såldes totalt 4,3 miljoner skinn av utbudet på 4,5 miljoner.

 

Dag 7: Auktionsrapport 12.9.2022

Idag fortsatte minkauktionen med försäljningen av 560 000 bruna honminkskinn. Dessutom bjöds det ut svarta honskinn och Mahogany-skinn.

 • De bruna honminkskinnen såldes till 100 % med klart stigande priser för Velvet-typens skinn.
 • De nordamerikanska svarta honminkskinnen såldes till 80 % till stabila priser.
 • Utbudet av BLACKGLAMA-skinnen såldes till 65 % till en stabil eller något lägre prisnivå.
 • Mahogany-skinnen såldes nästan till 100 %, medan de nordamerikanska honminkskinnen såldes till över 80 %
 • Utbudet av low-grades och breeders såldes igen till 100 %.
 • Toplotten av bruna honminkskinn av Velvet – typ köptes Mr. Hao Shijun på uppdrag av Mr. Ai Yingli som äger Wei Daier Fur från Kina
 • Största delen av inköpen gjordes till marknaderna i Kina, med stöd från Sydkorea.

Minkauktionen avslutas i morgon med försäljning av olika Cross-skinntyper.

 

Dag 6: Auktionsrapport 11.9.2022

På den fjärde dagen av minkauktionen erbjöds det till försäljning 470 000 bruna hanskinn. Dessutom bjöds det ut svarta europeiska och nordamerikanska hanskinn samt exklusiva BLACKGLAMA-minkskinn. Dagen avslutades med försäljningen av Palomino-honminkskinn.

 • De bruna hanminkskinnen såldes till 100 % till klart stigande priser
 • De nordamerikanska svarta skinnen såldes nästan till 95 % till en stabil prisnivå
 • BLACKGLAMA-minkskinnen såldes till 90 % till stabila priser
 • Utbudet av Palomino-honminkskinnen såldes nästan till 100 % till klart stigande priser. Detta gällde i synnerhet skinnen av Velvet-typ.
 • Liksom tidigare auktionsdagar såldes också idag low-grades och breeders till 100 %
 • Största delen av inköpen gjordes till marknaderna i Kina, med stöd från Turkiet, Grekland och Sydkorea

I morgon fortsätter auktionen med bruna och svarta honminkskinn.

 

Dag 5: Auktionsrapport 10.9.2022 

Auktionen fortsatte framgångsrikt idag med försäljningen av 940 000 Silverblue- och Palomino-minkskinn.

 • Silverblue-minkskinnen såldes till 100 % med klart stigande priser
 • Palomino-hanskinnen såldes nästan till 100 % med stigande priser
 • Också idag såldes hela utbudet av low-grades och breeders
 • Kinesiska uppköpare dominerade marknaden idag, med stöd från Turkiet

Vi har hittills erbjudit hälften av minkutbudet till försäljning. Av det samsorterade utbudet har vi sålt 97 % och av det nordamerikanska utbudet 87 %. På söndagen fortsätter minkauktionen med försäljningen av bruna och svarta hanminkskinn och Palomino-honminkskinn.

 

Dag 4: Auktionsrapport 9.9.2022

Minkauktionen fortsatte idag med försäljning av 580 000 europeiska och amerikanska Pearl- och Pastel-minkskinn.

 • Utbudet av Pearl-minkskinnen såldes till 95 %. Prisnivån för Classic-typ skinnen var stabil, medan prisnivån för skinnen av Velvet-typ klart steg.
 • Utbudet på Pastel-skinn såldes till 100 % till stabila eller något stigande priser
 • Hela utbudet av low-grades och breeders såldes
 • Största delen av inköpen gjordes till marknaderna i Kina, med stöd från Turkiet, Grekland, Sydkorea och den europeiska modeindustrin

Minkauktionen fortsätter i morgon med försäljning av Silverblue- och Palomino-skinn.

 

Dag 3: Auktionsrapport 8.9.2022

På minkauktionen som började idag, bjöds det ut nästan 650 000 vita minkskinn. Också Sapphire-minkskinnen hörde till dagens utbud.

 • Utbudet av vita minkskinn såldes nästan till 100 % till en stabil eller något stigande prisnivå. Prisen på Velvet-hanskinnen steg klart.
 • Vita low-grades och breeders såldes med god konkurrens nästan till 100 %
 • Utbudet av Sapphire-minkskinnen såldes till 100 % med klart stigande priser
 • Majoriteten av inköpen gjordes till Kina, med stöd från Turkiet, Sydkorea och den europeiska modeindustrin
 • Topplotten av vita Velvet-typens honskinn köptes av Zuaman Fur från Kina

Minkauktionen fortsätter i morgon med försäljning av europeiska och nordamerikanska Pearl- och Pastel-minkskinn.

 

Dag 2: Börsmeddelanden 7.9.2022 kl. 16.05

Saga Furs auktion – stabil prisnivå på rävskinn

Rävskinnsförsäljningen vid Saga Furs auktion inleddes tisdagen den 6.9.2022 och avslutades idag. Efter två år av online-auktioner kunde vi äntligen arrangera ett live-evenemang. Över 130 köpare har anmält sig till auktionen, vilket är mer än deltagarantalet vid någon online-auktion som ordnades under pandemin. Utbuden på 560 000 räv- och finnsjubbskinn såldes till 60 procent till samma prisnivå som vid juniauktionen.

”Vi är glada att kinesiska köpare har kommit till Vanda, även om en lång coronakarantän väntar dem när de återvänder hem. Aktiviteten på marknaderna i Kina avspeglades på rävauktionen, men inköp gjordes även till Turkiet, Sydkorea och modeindustrin i Europa”, säger Saga Furs’ verkställande direktör Markus Gotthardt.

Skinnauktionen fortsätter i morgon med försäljning av minkskinn och avslutas den 13.9, då bolaget publicerar ett börsmeddelande om hela auktionen.

 

Dag 2: Auktionsrapport 7.9.2022

Den två dagar långa rävauktionen avslutades idag med försäljning av nästan 350 000 blårävskinn. Också finnsjubbskinnen bjöds ut till försäljning.

 • Blårävskinnen såldes till 55 %
 • Finnsjubbskinnen såldes till 90 %
 • Resultaten ovan nåddes till stabila eller aningen lägre priser
 • Clearance-försäljningen av silverrävskinnen såldes till 100 %
 • Toplotten av blåräv köptes av Mr. Ali Yavuz Boynukisa from Modaqueen of Moda Kurk
 • De aktivaste köparna kom idag från Kina, men stöddes av inköpare från Turkiet, Sydkorea och den europeiska modeindustrin.

På minkauktionen som börjar imorgon, bjuds det den första dagen ut närmare 650 000 vita minkskinn från både Europa och Nordamerika.

 

Dag 1: Auktionsrapport 6.9.2022

Efter två år av online-försäljning är vi glada att äntligen kunna välkomna kunderna till en live-auktion. Per dags dato har redan nästan 130 kunder från våra huvudmarknadsområden anmält sig till auktionen. Under den åtta dagar långa auktionen bjuder vi ut 4,5 miljoner mink-, 520 000 räv- och 40 000 finnsjubbskinn.

 • Idag bjöd vi ut 150 000 rävskinn
 • Av Blue Frost- rävskinnen såldes över 90% till stabila prisnivåer
 • Av Blue Shadow- rävskinnen såldes 95% till stabila prisnivåer
 • Ca 30% av Golden Island- och Shadow Blue Frost- rävskinnen såldes
 • Dessutom såldes mindre mängder olika mutationsrävskinn med varierande resultat
 • Inköpen gjordes huvudsakligen till marknaderna i Turkiet och Kina med stöd av Grekland och Italien
 • Topplotten av Golden Island-räv köptes av Chen Jingyi för Feng Hu från Fur Finland

Auktionen fortsätter i morgon med försäljning av 350 000 blåräv- och 40 000 finnsjubbskinn.