Saga Furs, som under 80 år varit känt för sin ansvarsfulla pälsproduktion, inleder sin auktion fredagen den 8.6.2018

Saga Furs Oyj pressmeddelande 6.6.2018

Saga Furs’ juniauktion inleds fredagen den 8.6.2018 i Vanda och pågår till fredagen den 15.6.2018. Till auktionen väntas 450 köpare från samtliga huvudmarknadsområden, dvs Kina, Ryssland, Sydkorea och Europas viktigaste modemarknader. Utbuden består av ca 3,9 miljoner Saga®-minkskinn samt 700 000 Saga®-rävskinn och 35 000 Saga®-finnsjubbskinn. Dessutom bjuds ut karakul-lammskinn.

I år firar Saga Furs sitt 80-årsjubileum, och under årens lopp har det finska bolaget utvecklats till världens mest pålitliga pälsauktionsbolag. Saga Furs är känt som föregångare inom etisk pälsdjursuppfödning och som ett innovativt bolag som alltid har värnat om djurens välfärd och arbetat för att främja modeskaparnas användning av päls som material. De omfattande utbuden samt Saga Furs’ goda rykte lockar köparna till auktionerna i Vanda.

”Vi är kända som den ledande producenten och förmedlaren av ansvarsfullt producerade skinn, och ansvarsfullheten blir alltmer betydande i framtiden. De finska farmarna och Saga Furs förutsätts vidta tydliga åtgärder för att säkra djurens välfärd. Certifiering och spårbarhet är orsakerna till varför de internationella modehusen specifikt vill använda finska pälsskinn”, säger verkställande direktör Pertti Fallenius.

För att möta efterfrågan erbjuder Saga Furs till 100% certifierade försäljningspartier. De första till 100% certifierade minkpartierna såldes år 2017, rävpartierna är 2013 och finnsjubbpartierna är 2012. Nuförtiden är alla räv- och finnsjubbpartier som Saga Furs säljer till 100% certifierade.

Saga Furs publicerar börsmeddelanden om auktionsförsäljningen lördagen den 9.6.2018 och på den sista försäljningsdagen fredagen den 15.6.2018. Bolaget rapporterar dessutom dagligen om försäljningsresultaten på sina hemsidor. Ett detaljerat försäljningsprogram finns tillgängligt på bolaget hemsidor under auktioner.

Representanter för media är välkomna att besöka auktionen, och ombedes vänligen anmäla sig på förhand.

Tilläggsinformation och anmälningar:
Fashion Business Director Tia Matthews, tel. 040 802 0878, tia.matthews@sagafurs.com

www.sagafurs.com