Saga Furs stabiliserade silverrävens prisnivå

Saga Furs’ minkauktion avslutades i Vanda i dag med försäljning av Silverblue- och Safir- minkskinn. Efterfrågan på marknaderna i Ryssland piggade upp handeln, och dagens utbud såldes till 90 procent till 5-10% högre priser jämfört med nivån vid den senaste internationella auktionen.

Rävförsäljningen inleddes på eftermiddagen, då nästan 50 000 silverrävskinn bjöds ut. Saga Furs strävade att stabilisera silverrävsmarknaderna efter den osäkerhet som följde på den senaste internationella auktionen, och priset på silverrävskinn steg en aning. Dock såldes endast knappt ca 60% av utbuden, och de största köparna var Italien, Korea och Ryssland.

Auktionen fortsätter i morgon med försäljning av olika rävtyper samt finnsjubb.