Stabil prisnivå vid Saga Furs’ auktion

Saga Furs’ decemberauktion avslutades idag. Auktionen ordnades online och nästan 80 köpare deltog. Mink-, räv- och finnsjubbskinnen köptes huvudsakligen av Ryssland, Sydkorea, Turkiet, Grekland samt den västerländska modeindustrin. Inköpen från bolagets viktigaste marknadsområde Kina var däremot blygsamma. En dryg femtedel av utbuden på 840 000 minkskinn såldes. Rävutbuden omfattade 210 000 skinn och hälften såldes. Utbudet på 20 000 finnsjubbskinn såldes i sin helhet.

Värdet på auktionens förmedlingsförsäljning var 11 miljoner euro (12/2020: 28 milj. euro).

”Auktionsresultatet är i linje med förväntningarna. För de kinesiska tillverkarna erbjuder decemberauktionen normalt tillfälle att göra kompletterande inköp före det kinesiska nyåret som avslutar detaljhandelssäsongen. För tillfället lider dock detaljhandeln i Kina av nedstängningsåtgärder som orsakats av coronapandemin. Vid den här tiden på året gör de övriga marknadsområdena redan inköp inför nästa säsong och var aktiva. Baserat på dessa resultat är det inte möjligt att förutsäga hur huvudförsäljningssäsongen av pälsskinn kommer att börja. Resultaten visar hur beroende vi är av huvudmarknaden Kina”, säger Saga Furs’ verkställande direktör Magnus Ljung.

Saga Furs ordnar nästa auktion i mars 2022.