Svag blårävförsäljning avslutade Saga Furs Oyj:s marsauktion

Den avtagande ekonomiska tillväxten i Kina samt utmaningarna inom den ryska ekonomin avspeglade sig på förmedlingsförsäljningen under Saga Furs Oyj:s auktion, som avslutades i dag. Av de drygt 870 000 Saga® – rävskinn som bjöds ut vid auktionen såldes knappt 60 procent, medan utbuden på 3,7 miljoner Saga® -minkskinn såldes till nästan hundra procent. Värdet på auktionens totala förmedlingsförsäljning var 124 miljoner euro, vilket är knappt hälften jämfört med motsvarande auktion under föregående försäljningssäsong. Över 650 köpare från samtliga marknadsområden deltog i auktionen.

”Som en följd av den långvariga högkonjunkturen inom pälsbranschen har världens pälsskinnsproduktion ökat så att utbuden nu överstiger efterfrågan. Päls är populärt inom modet, men på grund av de ekonomiska utmaningarna på de viktigaste marknaderna har efterfrågan minskat. Nuvarande prisnivå understiger klart produktionskostnaderna. Detta leder till att produktionen snabbt minskar i de viktigaste produktionsländerna, vilket i sin tur bidrar till att balansera läget”, säger Saga Furs Oyj:s verkställande direktör Pertti Fallenius.

Knappt 60 procent av de Saga® -blårävskinn som bjöds ut i går och i dag såldes, och medelpriset var 53 euro. Försäljningen fokuserades på de kommersiella skinnkvaliteterna, och majoriteten av de bättre skinnen drogs tillbaka för att försvara prisnivån. Ca hälften av skinnen såldes till Kina och resten fördelades mellan marknaderna i Korea, Europa och Ryssland. De blårävskinn som nu förblev osålda överförs eventuellt till utbuden under nästa försäljningssäsong.

Bolagets nästa auktion ordnas den 6-16 juni.

18 mars 2016