Tia Matthews har utnämnts till modeaffärsverksamhetsdirektör och medlem av bolagets ledningsgrupp

Tia Matthews har utnämnts till direktör med ansvar för Saga Furs Oyj:s modeaffärsverksamhet samt till medlem av bolagets ledningsgrupp fr.o.m. den 15.2.2016.

Före sitt nya uppdrag har Matthews fungerat som marknadsföringsdirektör för Adidas Group i Finland samt som förändringskommunikationsdirektör för PwC i Sydney. Före det har hon innehaft posten som informationschef på Nokia Enterprise Solutions i New York samt på Nokias koncerninformation i Esbo.

Matthews’ gedigna erfarenhet av internationell kommunikation och marknadsföring på ledande nivå stärker bolagets kompetens inom det viktiga modeaffärsverksamhets­området.