Pälshandelns marknadsläge fortsättningsvis utmanande under Saga Furs’ septemberauktion

Saga Furs Oyj börsmeddelande 18.9.2018

Saga Furs Oyj:s sista auktion för räkenskapsperioden 1.11.2017–31.10.2018 avslutades i dag. I auktionen deltog ca 370 köpare från Kina, Ryssland, Korea och de viktigaste modemarknaderna i Europa. Vid auktionen såldes 1,2 miljoner Saga®-mink- och 530 000 certifierade Saga®-räv- och finnsjubbskinn. Septemberauktionen avvek från säsongens övriga auktioner såtillvida, att en betydande del av utbuden bestod av vårskinn och övriga skinn av sämre kvalitet. Värdet på förmedlingsförsäljningen var 49 miljoner euro (92 miljoner euro i september 2017).

”Det fortsatt utmanande marknadsläget avspeglade sig på våra auktionsresultat. Det finns fortfarande stora mängder osålda skinn och plagg i handelns olika led, framför allt i Kina. Efterfrågan och utbud är i obalans, vilket avspeglas på försäljningsmängderna och prisnivån. Situationen har varit den samma vid samtliga internationella auktioner under hela försäljningssäsongen. De nuvarande skinnprisnivåerna täcker tyvärr inte farmarnas kostnader”, konstaterar verkställande direktör Pertti Fallenius.

Efter septemberauktionen är värdet på förmedlingsförsäljningen under innevarande räkenskapsperiod 314 miljoner euro (under föregående räkenskapsperiod var värdet på förmedlingsförsäljningen 437 miljoner euro). Under räkenskapsperioden har bolaget sålt 6,9 miljoner mink-, 2,1 miljoner räv- och 150 000 finnsjubbskinn. Ett större än normalt antal minkskinn överfördes att säljas under nästa räkenskapsperiod.

Saga Furs utvecklar kontinuerligt branschen att bli alltmer ansvarsfull. Skinnens härstammar i allt ökande grad från certifierade farmer, och de skinn som säljs vid auktionen kan spåras tillbaka till pälsfarmen. ”Förutom djurens välfärd är värdekedjans transparens ett ämne som kontinuerligt nämns som ett viktigt skäl till varför man vill köpa skinn specifikt från Saga Furs. Både konsumenterna och de ansvarsfulla modehusen vill använda äkta päls, eftersom det är ett biologiskt nedbrytbart naturmaterial”, berättar Fallenius.

Bolagets första auktion för räkenskapsperioden som inleds den 1.11.2018 ordnas den 19–20.12.2018.