Uppdateringsavbrott på Saga Furs’ extranet tjänster

På grund av uppdateringar är Saga Furs’ farmer och buyer extranet tillfälligt ur bruk på fredag kväll den 16 december.