Värdet på förmedlingsförsäljningen vid Saga Furs’ septemberauktion steg till nivån i september 2019

Saga Furs’ auktion, som ordnades i ett osäkert marknadsläge, avslutades idag. Under minkskinnsförsäljningen uppnåddes höga försäljningsprocenter; utbuden under den därpåföljande rävauktionen omfattade 706 000 rävskinn varav en femtedel såldes, och en tredjedel av finnsjubbskinnen. Värdet på auktionens förmedlingsförsäljning steg till nivån i september 2019.

Konsumentefterfrågan präglas för tillfället av exceptionellt stor osäkerhet. Som en följd av coronapandemin hann modeindustrin på huvudmarknaderna inte planera och tillverka nya kollektioner under våren. Detta påverkar framför allt efterfrågan på rävskinn som används till besatser, eftersom dessa är lätta utelämna från kollektionerna. Som en följd av detta var efterfrågan på rävskinn mycket begränsad under auktionen.

”För tillfället är det endast begränsad efterfrågan på rävskinn till skillnad från minkskinnen, av vilka man tillverkar plagg. Över hälften av det rekordstora antalet sålda minkskinn har redan skickats till kunderna. Skinn köps nu för att uppfylla modeindustrins omedelbara behov, inte på lager”, säger Saga Furs’  verkställande direktör Magnus Ljung.