Värdet på försäljningssäsongens förmedlingsförsäljning översteg klart nivån före pandemin

Saga Furs’ onlineauktion avslutades idag. Septemberauktionen var den sista för försäljningssäsongen. Som marknadsledare var målsättningen för bolagets försäljningspolitik för minkskinn en strävan att försvara prisnivån efter den kraftiga prisökningen under säsongen, samt att stabilisera marknaderna. Som en följd av detta var försäljningsprocenterna på minkskinn ur de lägre kvalitetsklasserna högre än för skinnen ur de bättre kvalitetsklasserna. Av de totala utbuden på 2,5 miljoner minkskinn såldes 70% och priset på minkskinnen fördubblades jämfört med auktionen i fjol.

Värdet på auktionens förmedlingsförsäljning var 59 miljoner euro (9/2020: 72 miljoner euro). Värdet på förmedlingsförsäljning under innevarande räkenskapsperiod är nu 392 miljoner euro (värdet på förmedlingsförsäljningen under föregående räkenskapsperiod var 157 miljoner euro). Under räkenskapsperioden har bolaget sålt 8,2 miljoner (2019/2020: 7,4 miljoner) mink- samt 1,6 miljoner (2019/2020: 0,5 miljoner) räv- och finnsjubbskinn. Liksom i fjol överfördes en betydande mängd minkskinn att säljas under nästa räkenskapsperiod.

”Denna auktion avslutade en lyckad försäljningssäsong, under vilken minkproduktionen återigen har blivit lönsam. För räv är läget ännu inte lika bra, även om vi uppnådde lönsamma nivåer i slutet av säsongen. Det förbättrade läget avspeglades också på förmedlingsförsäljningens värde, som nu klart överstiger nivån före pandemin”, säger Saga Furs verkställande direktör Magnus Ljung.