Värdet på pälsindustrins export är 312 miljoner euro och sysselsättning av mer än 4 000 personer

FIFUR Pressmeddelande. (Publicerad: 24.06.2020, 11:16)
Värdet på pälsindustrins export var 312 miljoner euro och den totala sysselsättningen för 4030 personer under 2019. Förra året nådde pälsindustrins skatter och betalningar till samhället 119 miljoner euro, varav kommunala skatter svarade för 27 miljoner euro. Med pälsnäringens skatteinkomster kan man till exempel betala för skolåret för var femte fösta klassens elev.

Siffrorna finns i den årliga statistiska publikationen som publicerades av Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund FIFUR. Statistiken har sammanställts och tillhandahållits av Taloustutkimus Oy för siffrorna för skatteåret 2019, från myndigheterna och näringens egna nyckeltal.

”Pälsnäringen är av stor betydelse i många kommuner och län och det finns ett stort intresse för sektorn. Därför är det viktigt att ett oberoende expertorgan sammanställer pälsindustrins nyckeltal och ekonomiska fotavtryck varje år så att branschens fakta är tydliga för alla”, säger Marja Tiura, FIFURs verksamhetsledare.

Pälsnäringens- och handelns cykliska karaktär återspeglas väl i statistiken. Under 2010-talet har värdet på exporten av pälsindustrin under det bästa året varit så högt som 810 miljoner euro (2013) och genomsnittet för det senaste decenniet är cirka 500 miljoner euro per år.

Statistikpublikationen 2020 sammanställer också internationella uppgifter om pälsdjursuppfödning i olika länder. Finland är volymmässigt den tredje största pälsproducenten i Europa efter Danmark och Polen och den näst största vad gäller försäljning efter Danmark.

Kommunstatistik visar å andra sidan de högsta värdena på pälsförsäljning per kommun. Förra året sålde pälsfarmerna i Nykarleby pälsskinn till ett värde av 28,1 miljoner euro. Pälsnäringen stod för den största andelen kommunala skatteintäkter i Halsua (12,4%), Evijärvi (10,6%) och Nykarleby (10,3%). I de fyra österbottniska länen erkändes 96,2% av värdet på pälsförsäljningen, men det finns FIFUR-medlemmar och även pälsinkomster i alla Finlands län.

Förutom statistiken för 2020 har FIFUR också uppdaterat pälsnäringens ansvarsöversikt. Båda finns på FIFURs webbplats på länkarna nedan:

https://fifur.fi/turkiselinkeinon-tilastot-2020

https://fifur.fi/fifurin-vastuullisuuskatsaus

Tilläggsuppgifter:

Marja Tiura, verksamhetsledare, Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund FIFUR,
T. 050 511 3060
Olli-Pekka Nissinen, kommunikationsdirektör, Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund FIFUR,
T. 050 306 2374