Auktionen präglades av osäkerhet – säsongens kumulativa prisnivå dock bättre än under föregående säsong

Vid Saga Furs Oyj:s internationella auktion, som avslutades i dag, såldes utbuden på 3,1 miljoner Saga® -minkskinn till nästan 90 procent och utbuden på över 760 000 Saga® -räv- och finnsjubbskinn till 75 procent. Värdet på auktionens totala förmedlingsförsäljning var 120 miljoner euro, vilket är fyra procent lägre jämfört med motsvarande auktion under föregående försäljningssäsong.

Juniauktionen dominerades huvudsakligen av Kina, men även Ryssland, Korea och den europeiska modeindustrin gjorde betydande inköp. Ca 600 köpare från samtliga marknadsområden deltog i auktionen. Prisnivån på minkskinn sjönk i medeltal 5-10 procent jämfört med nivåerna i april. Den amerikanska dollarns kurs har försvagats fem procent, vilket för sin del påverkade prisnedgången. Prisskillnaderna de olika minkskinnstyperna emellan minskade, och priset på en del minkskinn av Classic-typ ökade något.

”Osäkerheten på minkmarknaderna påverkade även rävhandeln, och rävskinnens prisnivå, som steg klart i mars, visade sig nu vara alltför hög. Utbuden vid de kommande auktioner som ordnas annanstans i världen under juni-juli är större än normalt, vilket ökade osäkerheten på minkmarknaderna. Prisnivån på både räv- och minkskinn är utmanande för farmarna, och täcker inte alla produktionskostnader”, berättar verkställande direktör Pertti Fallenius.

Under innevarande säsong har bolaget hittills sålt 1,7 miljoner rävskinn (1,4 miljoner vid motsvarande tidpunkt under föregående räkenskapsperiod). Medelpriset på rävskinn är tillsvidare 81 euro, vilket är ca 40 procent högre jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol. Fram tills nu har bolaget sålt 5,8 miljoner minkskinn (6,4 miljoner vid motsvarande tidpunkt under föregående räkenskapsperiod). Medelpriset på minkskinn är tillsvidare drygt 28 euro, vilket är ca 25 procent högre jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol. Efter innevarande räkenskapsperiods tre första auktioner är värdet på förmedlingsförsäljningen 344 miljoner euro, vilket är 31 procent högre jämfört med motsvarande tidpunkt under föregående räkenskapsperiod.

Saga Furs Oyj:s nästa auktion ordnas den 16-20.9.2017.

Tilläggsinformation: Tia Matthews, Modeaffärsverksamhetsdirektör, tel. 040 8020878