BIFT- universitetet, Haining China Leather City och Saga Furs grundar pälsinnovationscentrum i Kina

Kinas ledande konst- och formgivningsuniversitet i Beijing (Beijing Institute of Fashion Technology BIFT), Haining stads Haining China Leather City (HCLC) och Saga Furs kombinerar sina resurser för att grunda ett sido-universitetscampus i Haining. Utbildningsprogrammet vid BIFTPARK-HN- campus baserar sig på universitetets kursutbud, presenterar Saga Furs’ solida kunskap inom pälsbearbetning och innovationsverksamhet samt stöder det industriella pälstillverkningsklustret i Haining- området.

”Vår målsättning är att utveckla BIFTPARK-HN till Asiens ledande pälsutbildningsakademi samt till ett andra världscentrum för skapande och innovativ pälsbearbetning vid sidan av Saga Furs’ designcenter i Danmark. Samarbetet med BIFT och HCLC bidrar till att upprätthålla och utveckla pälstraditioner och nya metoder att använda päls”, berättar Samantha Vesala, Saga Furs’ affärsverksamhetsdirektör för Asien.

Marknaderna i Kina är ytterst viktiga för Saga Furs, och bolaget var även det första internationella auktionsbolaget som grundade ett kontor i landet redan för 30 år sedan. ”Vi har varit närvarande i landet i årtionden redan, så vi har goda förutsättningar att stöda kinesiska pälstraditioner och pälstillverkning. Sagas hantverkskunnande inom pälsbearbetning är baserad på vår starka bakgrund. T. ex. har vårt designcenter i Danmark sedan år 1988 besökts av över 30 000 gäster från olika håll i världen, även av kinesiska designers och modestuderande”, säger Vesala.

BIFTPARK-HN blir tjänstecentrum för päls

BIFTPARK-HN:s första studieperiod för BIFT- studerande ordnas i mars 2018. Efter den första utbildningen är centret öppet även för lärare och studerande från andra skolor och universitet. I framtiden erbjuder BIFTPARK-HN även andra studiehelheter, t.ex. inom tjänster och pälsproduktion.

”Av våra sidocampus har BIFTPARK-HN de närmaste kontakterna till industrin. Vi är övertygade om att vi har skapat ett lyckat partnerskap, där Sagas kunnande, den enorma efterfrågan inom Haining-området och BIFT:s utbildningsresurser garanterar framgången. Dessa bidrar till att utveckla den kinesiska päls- och modeindustrin till världsledare inom pälsinnovationer och yrkeskunskap”, säger BIFT- universitetets vice-rektor och BIFTPARK:s verkställande direktör Wang Qi.

”Det är en stor ära vara värd för BIFT:s och Saga Furs’ pälscampus. I Haining finns kunnande inom pälsproduktion samt parti- och detaljhandel, men vi står även inför en övergångsperiod. Vi behöver toppresurser inom branschen, såsom Saga Furs och BIFTPARK, för att kunna utveckla branschen och föra den framåt”, säger HCLC:s styrelseordförande Zhang Yuemin.

”Vi är speciellt nöjda över att vi, tack vare samarbetet med BIFTPARK och HCLC, kan dela med oss av vårt kunnande inom ansvarsfull pälsproduktion och –tillverkning. Kina är en kraftigt växande modemarknad med mycket innovativ formgivning”, konstaterar Samantha Vesala.