Efterfrågan på nordamerikansk mink vid Saga Furs’ auktion

Saga Furs’ auktion fortsatte idag med försäljning av nordamerikansk mink. Utbuden omfattade förstklassiga BLACKGLAMA- minkskinn samt svarta, Mahogany-, Pastel- och Palomino- minkskinn.

Det rådde hård konkurrens om BLACKGLAMA- hanminkskinnen och 70% såldes. Majoriteten av skinnen såldes till Kina och i viss mån till Grekland. Pga. reserestriktionerna var koreanerna förhindrade att delta och därför var det begränsad efterfrågan på honminkskinnen. Man bör dock notera att prisnivån på dessa exklusiva skinn var mycket låg.

De svarta nordamerikanska minkskinnen såldes till nästan 100 procent i en livlig auktionssal. Pastel- och Mahogany-minkskinnen uppnådde de högsta försäljningssiffrorna och inköpen gick huvudsakligen till Kina och Turkiet. Dagens auktion avslutades med försäljning av nordamerikanska Palomino- minkskinn.

Under de tre första dagarna har Saga Furs sålt över 2 miljoner minkskinn. Auktionen fortsätter i morgon med försäljning av europeiska hanskinn ur huvudtyperna samt Palomino- minkskinn.