Fortsättningsvis hård konkurrens vid Saga Furs’ auktion

Saga Furs’ online-auktion fortsatte på torsdagen och fredagen med försäljning av Silverblue-, Sapphire- och Palomino-minkskinn samt nordamerikanska skinn. Den andra försäljningsdagen följde långt samma mycket positiva linje som under onsdagen vad gäller försäljningsprocenter och prisutveckling. Gårdagens utbud på 374 000 Silverblue- minkskinn såldes i praktiken i sin helhet till anmärkningsvärt stigande priser. Gällande de relativt ringa utbuden av Sapphire- och Palomino- minkskinn var resultaten en klar indikation att efterfrågan översteg utbuden. Dagen avslutades med unika nordamerikanska mutationsskinn och Pastel- skinn vilka uppnådde anmärkningsvärda resultat. Kina var återigen den dominerande köparen med stöd av modeindustrin, Korea, Grekland och Ryssland.

Auktionen fortsatte idag med ett utbud på 216 000 nordamerikanska svarta minkskinn samt ett exklusivt sortiment BLACKGLAMA- minkskinn. Alla hanskinn såldes under hård konkurrens. Saga- utbuden omfattande 197 000 Brown Classic-skinn såldes i sin helhet till stigande priser. Resultaten från de tre första auktionsdagarna indikerar att pälsbranschen har tagit de första stegen mot lönsamma prisnivåer.

Auktionen fortsätter online över veckoslutet med försäljning av Brown- och Mahogany- skinn samt europeiska svarta minkskinn. Vi publicerar nästa rapport söndagen den 7 mars.