Hård konkurrens om honminkarnas vårskinn vid Saga Furs’ auktion

I dag såldes Cross- minkskinn samt vårskinn av minkhuvudtyperna. Kina var den aktivaste köparen, men en del skinn såldes även till Turkiet och Grekland.

Efterfrågan på gårdagens och dagens utbud av Cross-minkskinn varierade beroende på skinntypen. Bäst åtgång var det på Silver Cross-minkskinn som såldes till över 70%. Vårskinnen som därefter stod i tur att bjudas ut såldes till 100% i en livlig auktionssal under hård konkurrens.

Minkauktionen avslutas i morgon med försäljning av vårskinn av mutationstyperna.