Kevin Douse del av Saga Furs’ team

Kevin Douse har utnämnts till Saga Furs’ Senior Business Advisor fr o m 15.11.2017. Han kommer att arbeta med farmar-, försäljnings- och auktionsärenden i Europa och Nordamerika, även över teamgränserna. Kevin är stationerad i England och rapporterar till Julio Suarez Christiansen.

Kevin har gjort en lång karriär inom pälsbranschen och är mycket uppskattad. Köparna och farmarna känner honom sedan årtionden eftersom han har fungerat som mäklare i London, Frankfurt, New York, Helsingfors, Seattle och senast i Toronto. ”Kevin är inte bara en av världens bästa mäklare, utan han har också gedigen kunskap om pälshandel och pälsproduktion på olika marknader och områden. Vi är glada över att Kevin anslutit sig till vårt team”, säger Saga Furs’ verkställande direktör Pertti Fallenius.

Kevin har även gedigen erfarenhet av nordamerikanska skinn.

”De nordamerikanska farmarna litar på och respekterar Kevin. Då vårt team expanderar och aktiveras hoppas vi kunna övertyga de amerikanska farmarna att Saga Furs är ett starkt och pålitligt auktionsbolag med kapacitet att förmedla och marknadsföra deras skinn”, säger Saga Furs’ affärsverksamhetsdirektör Julio Suarez Christiansen.