Kina fortsättningsvis aktivaste köparen vid Saga Furs’ auktion

Vid Saga Furs’ auktion idag såldes europeiska hanminkskinn av huvudtyperna samt Palomino- minkskinn. Trots konkurrensen i auktionssalen är prisnivån fortfarande låg och reflekterar det svåra marknadsläget. I linje med de tidigare dagarna var kineserna de aktivaste köparna, men inköp gjordes även till Turkiet.

Allt som allt bjöds ut 621 000 bruna hanminkskinn varav 70 % såldes, och över 50% av skinnen av normal kvalitet såldes. Utbuden omfattade även svarta och Mahogany- minkskinn, vars försäljningsprocenter dock var lägre jämfört med de bruna minkskinnen. Dagen avslutades med försäljning av Palomino- mink; honminkskinnen uppnådde mycket höga försäljningssiffror medan hanskinnens försäljningssiffror var betydligt lägre, speciellt för classic-skinnen.

Auktionen fortsätter i morgon med europeiska honminkskinn av huvudtyperna samt Black Cross -minkskinn.