Osäkerheten på marknaderna avspeglades på minkförsäljningen som avslutades idag

Auktionen fortsatte idag med försäljning av cross-mink- och finnsjubbskinn samt karakullamm- och sobelskinn. Liksom under de tidigare dagarna var efterfrågan på silver cross- och andra cross-mutationsskinn mycket selektiv. En tredjedel av finnsjubbskinnen såldes, huvudsakligen till Turkiet. Utbudet av ryska farmade sobelskinn drogs huvudsakligen tillbaka.

Topplotten av rysk farmad sobel köptes av Anna Kaminskaja Atelje “Bella Mamma” från St. Petersburg, Ryssland.

Minkauktionen avslutades idag och totalt 16 % av minkskinnen såldes. Covid-19-pandemin inverkade kraftigt på minkskinnens försäljningsresultat. Kina dominerade handeln med stöd av Korea, Turkiet och Ryssland. Auktionen fortsätter i morgon med försäljning av Blue Shadow-, Blue Frost- och silverrävskinn.