Minkskinnen såldes fortsättningsvis till hundra procent

Auktionens minkförsäljning fortsatte i dag med försäljning av Brown- och Glow-hanskinn. Skinnpriserna var på samma nivå som vid auktionen i Köpenhamn februari, vilken för de kommersiella minkskinnens del klart understiger produktionskostnadnerna. De bästa korthåriga velvet-skinnen inbringade återigen klart högre priser. Det var hård konkurrens om Black Cross-minkskinnen, och priset på dessa steg jämfört med auktionen i Köpenhamn.

De största inköpen gjordes till marknaderna i Kina, och mindre mängder till Europa och Ryssland. Auktionen fortsätter i morgon med försäljning av bl.a Brown- och Glow-honminkskinn samt White- och olika Cross-typers minkskinn.

10 mars 2016