Utnämning till Saga Furs ledningsgrupp

Saga Furs Oyj, börsmeddelande 26.4.2024 kl. 14.25

Ekonomie magister Taina Pallasvesa har från och med 29.4.2024 utnämnts till ekonomidirektör och medlem av Saga Furs Oyjs ledningsgrupp. Samtidigt går hennes företrädare Juha Huttunen i pension som planerat. Huttunen arbetade för bolaget i nästan 37 år, de senaste 15 åren som direktör med ansvar för ekonomin och som vice verkställande direktör.

Pallasvesa har arbetat för Saga Furs som chef för redovisning och affärsverksamhetsanalys sedan 2019. Hon har lång och mångsidig erfarenhet av uppgifter inom ekonomiförvaltningen. Före Saga Furs var Pallasvesa Group Controller inom flera branscher och hon har också erfarenhet av styrelsearbete. Pallasvesa rapporterar i sitt uppdrag till verkställande direktör Markus Gotthardt.

Efter utnämningen ingår i ledningsgruppen för Saga Furs verkställande direktören Markus Gotthardt, försäljningsdirektören Mikko Hovén, direktören (HR och IT) Ari Kuutschin, operativa direktören Sameli Mäkelä, affärsverksamhetsdirektören (brands och internationella producenter) Julio Suarez Christiansen, affärsverksamhetsdirektören (marknadsföring och kundrelationer) Samantha Vesala och ekonomidirektören Taina Pallasvesa.

Tillägsinformation:
Verkställande direktör Markus Gotthardt, tel. 0500 812 851, markus.gotthardt@sagafurs.com