Saga Furs december auktion öppnade en ny försäljningssäsongen 2018-2019

Saga Furs’ första auktion för försäljningssäsongen 2018-2019 inleddes i dag med försäljning av certifierade finnsjubbskinn, och över 200 köpare från alla huvudmarknadsområden deltog i auktionen. Finnsjubbutbuden såldes till 100 procent under livlig konkurrens till något lägre priser jämfört med septemberauktionen. Dagens inköp fördelades mellan Europas modeindustri, Ryssland, Turkiet, Kina och Korea.

Blue Frost- rävskinnen såldes till nästan 100 procent till stabila eller något sjunkande priser. Dagens viktigaste köpare var den europeiska modeindustrin samt Kina med stöd av Korea, Turkiet och Ryssland.

Silverrävskinnen och det begränsade utbudet av mutationsrävskinn hade selektiv efterfrågan. Skinnen såldes huvudsakligen till Korea, Turkiet, Ryssland och modeindustrin. Dagens försäljning fördelades brett över de olika marknaderna, vilket är ett tecken på att användningen av räv- och finnsjubbskinn till besatser och plagg fortsätter på alla marknader.

Toppförsäljningslotten av finnsjubb köptes av Fur Finland OÜ för Öruc Kurk till priset 400 euro.

Auktionen avslutas i morgon med försäljning av Blue Shadow- och blårävskinn.