Saga Furs tioåriga deltagande i FN:s Global Compact

För tio år sedan anslöt sig Saga Furs till världens största företagsinitiativ inom hållbarhetsområdet – FN:s Global Compact. Överenskommelsen har tillhandahållit ett ramverk för Sagas hållbarhetsstrategi.

 

 

Saga Furs har under mer än ett decennium frivilligt mätt och rapporterat sina framsteg på hållbarhetsområdet. Detta görs genom Saga Furs’ egen företagsrapportering samt via Global Compacts tio rapporteringsprinciper, som omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och antikorruption. För att sitera Saga Furs’ verkställande direktör Pertti Fallenius: ”Vår framgång mäts inte bara av våra resultat men även av hur vi uppnår dem.” Överensstämmelse med Global Compact inkluderar även ett årligt undertecknat brev från VD som bekräftar företagets fortsatta engagemang.

Syftet med Global Compact är att mobilisera en global rörelse med hållbara företag och intressenter för att skapa en sådan värld som vi önskar. För att göra detta möjligt ska FN:s Global Compact uppmuntra företagen till en ansvarsfull verksamhet och till att vidta strategiska åtgärder för att främja bredare samhällsmål, såsom FN:s globala mål för hållbar utveckling, med tonvikt på samarbete och innovation.

När man blickar tillbaka på de senaste tio åren säger , Charles Ross, Saga Furs Business Manager Sustainability and Supply-Chain Management:

”Genom att vara det första företaget i vår bransch som frivilligt anmälde sig till överenskommelsen år 2008 kunde vi positionera Saga Furs som en ledare inom hållbarhet och hjälpa till att höja ribban bland våra leverantörer och konkurrenter när det gäller ansvarsfull och transparent affärspraxis.” Ross tillägger: ”Vid den tidpunkten såg vi det som ett djärvt steg, men nuförtiden skulle våra partner i modebranschen inte förvänta sig något mindre. Medlemskapet bidrog till att höja ribban i vår bransch.”

Prioritering av strategi och omvandling av vår verksamhet

Saga Furs Fashion Business Director, Tia Matthews, beskriver Global Compact som ett ramverk: ”Partnerskapet har hjälpt oss informera om och prioritera vår hållbarhetsstrategi, samtidigt som vi bygger en väg för åtgärder. Som ett internationellt företag med verksamhet i 34 länder har överenskommelsen omvandlat vår verksamhet, och modebranschen som helhet, mot en mer ansvarsfull och hållbar praxis.”

I en nyligen publicerad artikel som riktar sig till det globala näringslivet (juni 2018, Global Compact-webbplatsen), bekräftade UN Global Compacts VD, Lise Kingo, den viktiga roll som den privata sektorn måste spela för att förverkliga FN:s 2030-vision för en mer välmående , fredlig och rättvis värld.

Matthews säger: ”Saga Furs är fortsatt engagerad i att ta sitt ansvar för detta.”

Läs mer om de tio principerna i FN:s Global Compact

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles