Välkommen till vår nya karriärsidor – Lär känna Saga Furs som anställd

Saga Furs nya karriärsidor är nu publicerade. Karriärsidorna har utvecklats i nära samarbete med Saga Furs anställda och de är den slutliga produkten av företagets personalpolitiska varumärkesprojekt som inleddes för ett år sedan.

För litet över ett år sedan, i november 2018, inledde Saga Furs ett personalpolitiskt varumärkesprojekt med syfte att förstärka företagets interna och externa personalimage. Sedan början av projektet har anställda vid Saga Furs varit starkt engagerade i planeringsprocessen. Olika anställda från hela organisationen intervjuades och resultaten från intervjuerna bearbetades i olika workshoppar. Slutresultatet var ett arbetsgivarlöfte som baserade sig på personalens värderingar.

”Under projektet blev det tydligt att vi behövde en ny karriärwebbplats. Vi ville informera om vårt företags speciella kvaliteter och berätta varför det är så bra att arbeta här. Det finns en hel del förutfattade meningar och falska uppfattningar om branschen, men vi tror att med mer information kan attityderna mot pälshandel och vårt företag förändras”, säger HR-direktören Marjatta Paunonen.

Vår personal ansåg att det bästa och mest trovärdiga sättet att tala om detta var genom våra egna medarbetare, så därför sökte vi efter personalambassadörer från olika sektorer i organisationen. De speciella kulturella särdragen som betonades av våra anställda, karriärberättelserna och ambassadörvideon som gjordes under projektet är hörnstenarna för våra karriärsidor. Som tack för att personalen delade med sig av sina karriärberättelser fick de besöka Saga Design Centre och Köpehamn.

”Jag känner att projektet har gett mig så mycket. ”Även om jag arbetat här i mer än 20 år, lärde jag mig mycket om vårt företag, pälshandeln och inspirationen som designer ute i världen högt uppskattar med Saga Furs. Jag lärde känna mina kolleger bättre och jag skulle säga att vår teamanda förbättrades under projektet. Jag tycker att karriärsidorna ser toppen ut. Efteråt har jag hört att många anställda skulle ha velat vara med i ambassadörvideon”, säger Giuliano som arbetar med sortering.

Även om projektet krävde en hel del bakgrundsarbete är karriärsidorna bara början. Precis som en byggnad kräver personalimagen en god grund, vilket inte kan skapas över en natt. ”För oss var det viktigt att vår interna och externa personalimage var i linje med varandra och att våra anställda kunde förbinda sig till de delade värderingarna. I framtiden kommer vi också att investera i andra sociala mediekanaler”, fortsätter Paunonen.

Karriärsidorna och det personalpolitiska varumärkesprojektet är en del av Saga Furs strategi och påverkar pälshandelns image både i Finland och internationellt. Besök våra karriärsidor genom att klicka på denna länk. Du kan även hitta karriärsidorna på vår webbplats sagafurs.com under Bolaget > Arbetsplatser.