Höga försäljningsprocenter och stigande priser utmärkande för veckoslutet

Saga Furs’ online-auktion i mars fortsatte över veckoslutet med försäljning av bruna och mahogany-minkskinn samt europeiska svarta minkskinn. Trenden med stigande försäljningsprocenter och prisnivåer stärktes ytterligare. Kina var återigen den mest aktiva köparen med stöd av Europa, Sydkorea och Ryssland.

De två senaste dagarnas utbud omfattade 1,1 miljoner minkskinn vilka såldes till 100% inom nästan alla typer till kontinuerligt stigande priser. Med bara en dag kvar av minkauktionen kan vi redan anse denna minkauktion vara en succé som kommer att projicera förtroende till pälshandelns alla led.

Liksom vid decemberauktionen köptes topplotten av bruna honminkskinn av Tommaso Guida från Italien för The LoLo, ett högklassigt pälsåterförsäljarvarumärke från Kina.

Online-minkförsäljningen avslutas i morgon för försäljning av diverse cross-minkar. Den slutliga försäljningsrapporten över minkauktionen publiceras i morgon på våra nätsidor. Auktionen fortsätter med försäljning av rävskinn fram till onsdagen den 10 mars.